Η Masterpen έχει συντάξει τον παρών οδηγό με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τη συγγραφική τους απόδοση σε επιστημονικό επίπεδο και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος. Ο εν λόγω οδηγός συμπεριλαμβάνει ένα μέρος των γενικά παραδεκτών κανόνων συγγραφής και αποτελεί συνέχεια του άρθρου Οδηγός Συγγραφής (Μέρος Α).

Οδηγός Συγγραφής

Ο παρών οδηγός έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών τους. Ο εν λόγω οδηγός αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές για κάθε σπουδαστή που φοιτά σε ελληνικό πανεπιστήμιο και ζητά καθοδήγηση ως προς τη συγγραφή της εργασίας του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τους γενικά παραδεκτούς κανόνες επιστημονικών εργασιών και συνετάχθη βάσει των οδηγών που έχουν αναρτήσει τα πανεπιστήμια στους επίσημους ιστότοπους τους.

Ποιοι είμαστε MasterPen

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της υποστήριξης φοιτητών σε φοιτητικές εργασίες για πάνω από 15 χρόνια. Η εμπειρία μας ξεκινά από τη Μεγάλη Βρετανία όπου μετά την αποφοίτηση της ιδρύτριας της MasterPen, από τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, η συγγραφή επιστημονικών έργων και η υποστήριξη φοιτητών στην ολοκλήρωση των φοιτητικών τους εργασιών ξεκινά να αποκτά άλλη διάσταση και το πάθος για τον ακαδημαϊκή συγγραφή να μετατρέπεται σε επαγγελματική ενασχόληση.