Στατιστική Ανάλυση Εργασιών σε SPSS

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υποστήριξη στη στατιστική ανάλυση δεδομένων εργασιών εξαμήνου, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου των Πανεπιστημίων της Ελλάδας, Κύπρου και του εξωτερικού σε τιμές που δεν θα υπερβούν τον προϋπολογισμό σας.
Λόγω του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εμπειρίας των στατιστικολόγων της ομάδας μας έχουμε τη δυνατότητα να διεξάγουμε ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού επιπέδου και πολυπλοκότητας.
Εμπιστεύεστε το Φοιτητικό Φροντιστήριο MasterPen διότι ακολουθούμε την ορθή επιστημονική πρακτική και είμαστε συνεπείς στις θεμελιώδεις αρχές σύνταξης επιστημονικών εργασιών προκειμένου οι ερευνητικές εργασίες να συμμορφώνονται με τον κώδικα ηθικής και επιστημονικής δεοντολογίας με στόχο να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και ξεχωρίζουμε;

Η MasterPen είναι η μοναδική εταιρεία που ζητάει από τον πελάτη να κοστολογήσει την εργασία του!

Γιατί η MasterPen πάντα πρωτοπορεί και ποτέ δεν ακολουθεί!

Λόγω της τεράστιας εμπειρίας μας και του άριστου οργανωτικού μας μοντέλου καταφέραμε να χτυπήσουμε τις τιμές και όχι την ποιότητα!

Διότι η MasterPen είναι ένα BRAND και όχι μία ακόμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που προσφέρει υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές χωρίς ποιότητα!

Δηλώνετε budget και επιλέγετε συγγραφέα σύμφωνα με το budget σας!

2 – 4 τμηματικές παραδόσεις – Έχετε τον έλεγχο της παραγγελίας!

Εκπτώσεις στους νεοεισερχόμενους και αφοσιωμένους πελάτες μας!

Έλεγχος των παραγγελιών με το μόνο αξιόπιστο πρόγραμμα, το Turnitin!

Πληρωμή σε 2 – 4 δόσεις ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ