Οδηγός Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Α)

Η MasterPen, στην προσπάθεια της να βοηθήσει τους φοιτητές της, έχει συντάξει τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται πιστά όταν συγγράφουν τις φοιτητικές εργασίες τους. Επισημαίνουμε ότι ο κάτωθι οδηγός είναι ο πιο πλήρης καθώς περιλαμβάνει τόσο συντακτικούς όσο και γραμματικούς κανόνες οι οποίοι αντλήθηκαν από καταξιωμένους γλωσσολόγους (βλ. Γ. Μπαμπινιώτης).