Έλεγχος Λογοκλοπής Εργασιών

Έλεγχος Λογοκλοπής Εργασιών από το μόνο αξιόπιστο πρόγραμμα ανίχνευσης της λογοκλοπής, το Turnitin.