Έλεγχος Λογοκλοπής Εργασιών

Καθώς η λογοκλοπή υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα εμείς επιλέξαμε το πιο ακριβές λογισμικό, τεχνολογίας DeepSearch™, για να ελέγχουμε τις εργασίες σας.