Προπτυχιακά στη Φιλολογία - Φιλοσοφία - Ξένες Γλώσσες
Προπτυχιακά στα Ναυτιλιακά - Τουριστικές Επιστήμες
Προπτυχιακά στα Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις