Οδηγός Εκπόνησης Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Β)

Η Masterpen έχει συντάξει τον παρών οδηγό με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τη συγγραφική τους απόδοση σε επιστημονικό επίπεδο και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος. Ο εν λόγω οδηγός συμπεριλαμβάνει ένα μέρος των γενικά παραδεκτών κανόνων συγγραφής και αποτελεί συνέχεια του άρθρου Οδηγός Συγγραφής (Μέρος Α).
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά ώστε να είστε σε θέση να συγγράφετε φοιτητικές εργασίες ορθά δομημένες, με επιστημονικό ύφος και όχι περίτεχνο ή λογοτεχνικό. Πρέπει ωστόσο να καταλάβετε την έννοια του επιστημονικού κειμένου και να τηρείτε πιστά τους κανόνες για να έχετε σίγουρη επιτυχία. Μόνο εάν κατανοήσετε πλήρως τις προδιαγραφές μιας επιστημονικής εργασίας θα κατακτήσετε την ακαδημαϊκή συγγραφή στην πραγματική της διάσταση.