Κορονοϊός

Τα πανεπιστήμια είναι ανοικτά, το μόνο που έχει σταματήσει είναι η εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία. Από την πρώτη στιγμή που χρειάστηκε να πάρουμε μέτρα, με το κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων είπαμε ότι σταματά η εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, αλλά ξεκινάμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την εκπαίδευση εξ αποστάσεως».

Οδηγός Συγγραφής Εργασιών

Η Masterpen στην προσπάθεια της να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών στην ακαδημαϊκή συγγραφή έχει δημιουργήσει έναν πλήρη οδηγό συγγραφής φοιτητικών εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους κανόνες που απαιτείται να ακολουθούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών όλων των ακαδημαϊκών επιπέδων.

Οδηγός Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών

Ο παρών οδηγός συνετάχθη από τη MasterPen με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να λάβουν γνώση των κανόνων συγγραφής φοιτητικών εργασιών (εξαμήνου, πτυχιακών, διπλωματικών) προκειμένου να έχουν ένα άρτιο και επιστημονικό αποτέλεσμα. Κατά τη βαθμολόγηση των εργασιών, τα πανεπιστήμια εστιάζουν στον βαθμό που τηρούνται οι εν λόγω κανόνες και δίνουν προβάδισμα στους φοιτητές που τους ακολουθούν πιστά.

Η Masterpen έχει συντάξει τον παρών οδηγό με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τη συγγραφική τους απόδοση σε επιστημονικό επίπεδο και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος. Ο εν λόγω οδηγός συμπεριλαμβάνει ένα μέρος των γενικά παραδεκτών κανόνων συγγραφής και αποτελεί συνέχεια του άρθρου Οδηγός Συγγραφής (Μέρος Α).

Οδηγός Συγγραφής

Ο παρών οδηγός έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών τους. Ο εν λόγω οδηγός αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές για κάθε σπουδαστή που φοιτά σε ελληνικό πανεπιστήμιο και ζητά καθοδήγηση ως προς τη συγγραφή της εργασίας του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τους γενικά παραδεκτούς κανόνες επιστημονικών εργασιών και συνετάχθη βάσει των οδηγών που έχουν αναρτήσει τα πανεπιστήμια στους επίσημους ιστότοπους τους.

MasterPen

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της υποστήριξης φοιτητών σε φοιτητικές εργασίες για πάνω από 15 χρόνια. Η εμπειρία μας ξεκινά από τη Μεγάλη Βρετανία όπου μετά την αποφοίτηση της ιδρύτριας της MasterPen, από τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, η συγγραφή επιστημονικών έργων και η υποστήριξη φοιτητών στην ολοκλήρωση των φοιτητικών τους εργασιών ξεκινά να αποκτά άλλη διάσταση και το πάθος για τον ακαδημαϊκή συγγραφή να μετατρέπεται σε επαγγελματική ενασχόληση.