Οδηγός Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Γ)

Ο παρών οδηγός συνετάχθη από τη MasterPen με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να λάβουν γνώση των κανόνων συγγραφής φοιτητικών εργασιών (εξαμήνου, πτυχιακών εργασιών και διπλωματικών) προκειμένου να έχουν ένα άρτιο και επιστημονικό αποτέλεσμα. Κατά τη βαθμολόγηση των εργασιών, τα πανεπιστήμια εστιάζουν στον βαθμό που τηρούνται οι εν λόγω κανόνες και δίνουν προβάδισμα στους φοιτητές που τους ακολουθούν πιστά.
Συνιστάται να μελετήσετε το πρώτο και δεύτερο μέρος του οδηγού συγγραφής όπως αναλύονται στον Οδηγός Συγγραφής (Μέρος Α) και Οδηγός Συγγραφής (Μέρος Β) προτού προβείτε στη μελέτη του παρόντος άρθρου.