Προπτυχιακά στα Ναυτιλιακά - Τουριστικές Επιστήμες
Προπτυχιακά στα Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις