Οδηγός Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Δ)

Η Masterpen στην προσπάθεια της να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών στην ακαδημαϊκή συγγραφή έχει δημιουργήσει έναν πλήρη οδηγό συγγραφής φοιτητικών εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους κανόνες που απαιτείται να ακολουθούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών όλων των ακαδημαϊκών επιπέδων. Είτε συγγράφετε μία εργασία εξαμήνου ή μια πτυχιακή ή μια διπλωματική εργασία ή ακόμη και μια διδακτορική διατριβή, ο παρών οδηγός θα σας παράσχει όλες τις απαιτούμενες οδηγίες προκειμένου να έχετε ένα επιτυχές και παράλληλα επιστημονικό αποτέλεσμα.