Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών (Μέρος Ε)

Η Masterpen στο πλαίσιο υποστήριξης των φοιτητών, κατά την εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών τους, συνέταξε έναν πλήρη οδηγό συγγραφής επιστημονικών εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τους, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου Ο παρών οδηγός θα σας παράσχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να έχετε ένα επιστημονικό και επιτυχές αποτέλεσμα προκειμένου να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας με επιτυχία.