Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών – Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Η Masterpen μεριμνώντας για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής απόδοσης των φοιτητών συνέταξε τον παρών οδηγό παράθεσης βιβλιογραφικών παραπομπών στο πλαίσιο συγγραφής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών . Ο εν λόγω οδηγός θα σας παράσχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να έχετε ένα επιστημονικό αποτέλεσμα προκειμένου να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας με επιτυχία.