Οδηγίες Συγγραφής Φοιτητικών Εργασιών – Βιβλιογραφικές Αναφορές

Η MasterPen, στο πλαίσιο υποστήριξης των φοιτητών της στη συγγραφή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών , έχει συντάξει τον παρών οδηγό παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών ώστε να διασφαλιστεί η επιστημονικότατα των έργων που παράγουν.
Σύμφωνα με τους κανόνες συγγραφής επιστημονικών εργασιών τα επιχειρήματα, τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται στην εργασία σας πρέπει να στηρίζονται σε αναφορές στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, ως προς αποφυγή παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων των πηγών αυτών πρέπει να κάνετε αναφορά στις πηγές, από τις οποίες αντλήσατε τις πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συντάσσετε τη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών η οποία παρατίθεται στο τέλος της εργασίας.
Να θυμάστε ότι οι πληροφορίες που αντλείτε από πηγές αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέως της πηγής η οποία, βάσει νομοθεσίας, προστατεύει τα έργα των δημιουργών.