Δωρεάν Κοστολόγηση

Απαιτείται να επισυνάψτε όλα τα αρχεία που χρειάζονται για την εκπόνηση της εργασίας όπως αρχεία word, excel, ppt, pdf, jpg. Για επισύναψη άνω του ενός αρχείου προβείτε σε συμπίεση των αρχείων και επισυνάψτε τον φάκελο zip. Επισημαίνεται, λόγω της πολιτικής απορρήτου που εφαρμόζουμε περί της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία εντός των αρχείων, εάν υπάρχουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις πληροφορίες και αρχεία που χρειάζονται.