Δωρεάν Κοστολόγηση Εργασίας

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα διαθέσετε για τη συμπλήρωση της φόρμας δωρεάν κοστολόγησης.
Τα πεδία προς συμπλήρωση είναι υποχρεωτικά διότι στόχος μας δεν είναι απλώς να σας δώσουμε προσφορά και να συνάψουμε συνεργασία.
Στόχος μας είναι η καλή συνεργασία και για αυτό επιχειρούμε να κατανοήσουμε πλήρως τα ζητούμενα του έργου σας ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας!
Αξίζει να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε!
Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον συνεργασίας!

    Ημερομηνία και ώρα που επιθυμείτε να λάβετε το έργο (Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα - Παρασκευή 17:00 - 19:00, πλην επίσημων αργιών)

    Δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία σας. Εάν ζητείται από τη σχολή σας τμηματική παράδοση να αναφέρετε την ημερομηνία.

    Απαιτείται να επισυνάψετε όλα τα αρχεία που χρειάζονται για την εκπόνηση της εργασίας σας όπως και να συμπεριλάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία εντός των αρχείων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Εμείς δεν φέρουμε ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία.
    Για επισύναψη περισσοτέρων αρχείων, συμπιέστε σε ένα αρχείο zip.

    Επισύναψη αρχείου (Word, Excel, ppt, pdf, jpg ή zip έως 15MB)