Παρουσίαση σε PowerPoint

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και εντός του απαιτούμενου χρόνου την παρουσίαση σε PowerPoint εργασιών εξάμηνου, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου των σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η ομάδα μας αποτελείται αποκλειστικά από υψηλά καταρτισμένους συγγραφείς.
Για αυτό είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και σε εσάς έργο το οποίο θα αποτελέσει ένδειξη επιστημονικής πληρότητας.