Ομάδα Καθηγητών

Συνεργαζόμαστε με υψηλά καταρτισμένους καθηγητές οι οποίοι διαθέτουν πολυετή πείρα στην υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ώστε να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας καθοδήγηση σε Φοιτητικές Εργασίες.
Οι καθηγητές μας δεν είναι τυχαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να ενταχθούν στην ομάδα μας.