Εγγραφές πρωτοετών – Πώς θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα και η εξεταστική