Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν φέτος υποχρεωτικά μέσω της ιστοσελίδας https://eregister.it.minedu.gov.gr/ των οποίων η προθεσμία είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.