Δωρεάν Φοίτηση

Το φοιτητικό φροντιστήριο MasterPen, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους υποψήφιους σπουδαστές να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης ΔΩΡΕΑΝ, σας παρουσιάζει τα τρέχοντα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των οποίων η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τον Μάιο του 2020 και λήγει τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Σπουδές χωρίς δίδακτρα

Το φοιτητικό φροντιστήριο MasterPen, στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους υποψήφιους σπουδαστές να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης ΔΩΡΕΑΝ, σας παρουσιάζει τα τρέχοντα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των οποίων η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τον Μάιο του 2020 και λήγει τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.